Sắp xếp thời gian cuộc sống dành cho phụ nữ Xem thêm

Sắp xếp thời gian cuộc sống dành cho phụ nữ

Sắp xếp thời gian

Cuộc sống ngày càng hiện đại, vai trò của nữ giới trong công việc bên ngoài xã hội ngày càng được khẳng định, các chị em phụ nữ ngày càng dành thời gian cho công việc nhà ít đi; việc sắp xếp thời gian làm việc nhà càng trở nên quan trọng